Er bestaan geen onwettige mensen,
er bestaan onmenselijke wetten.


Download dit ebook kosteloos.

Over de grens

Verwijdering van vluchtelingen en migranten is het sluitstuk van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Met dit beleid probeert de overheid migratie te beheersen en te reguleren. Uitsluiting en opsluiting van vluchtelingen en mensen zonder papieren zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Het verwijderingsapparaat houdt regelmatig grote schoonmaak. Vreemdelingenpolitie, de Immigratiedienst en de Marechaussee werken hier aan mee. Voor de detentie die aan verwijdering voorafgaat zijn nieuwe uitzetcentra in gebruik genomen.

Hoe is dit beleid zo ver gekomen? Wat is de praktijk van de verwijderingen in de afgelopen jaren? Wie zijn de mensen die verwijderbaar worden genoemd en wat overkomt hen?

Over de grens probeert antwoord te geven op deze vragen. Het boek behandelt het overheidsbeleid en de uitvoering hiervan. De verhalen van vluchtelingen en migranten die er aan zijn onderworpen, krijgen ook een plaats. Ook bevat het boek een alternatieve visie op migratie en een oproep tot actie tegen verwijderingen.

Over de grens is in 2004 in boekvorm verschenen bij het Autonoom Centrum. PixelPerfect publiceert de inhoud integraal als ebook, als voeding voor de aanhoudende discussie over een in vele ogen onmenselijk beleid.

Deze uitgave mag vrijelijk en gratis worden doorgegeven. Lees ook Grensgevangenen van Autonoom Centrum.

Over de grens
Film en vrijheidsdebat op 5 mei 2013
Mag je mensen zonder strafblad opsluiten?

Zondagavond 5 mei vindt in de Vredeskapel in de Haagse Archipelbuurt een 'vrijheidsdebat' plaats. Centrale vraag van de bijeenkomst is of we asielzoekers en immigranten zonder verblijfsvergunning mogen opsluiten in speciale gevangenissen. Het ontnemen van iemands vrijheid is immers de zwaarste straf die je een mens kunt opleggen. En deze mensen hebben geen strafbare feiten gepleegd. Toch worden er elk jaar duizenden ontheemden van alle leeftijden op deze manier vastgehouden.


Beeld uit de Nederlandse film Exit die wordt vertoond voorafgaand aan het vrijheidsdebat.

De discussie staat onder leiding van Jakob de Jonge van Justitia et Pax, een deskundige op dit terrein. Voorafgaand aan het debat wordt de Nederlandse speelfilm Exit vertoond, die handelt over een ernstig en authentiek incident bij een uitzetting via het voormalige vliegveld Zestienhoven. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van een landelijke campagne van Amnesty International om voor deze mensen een beter lot te bepleiten. Die campagne begint ook op 5 mei.

Plaats en tijd
Vredeskapel, Malakkastraat 1, Den Haag. Aanvang 19.30 uur, inloop 19.00 uur.

Informatie en documentatie
www.vredeskapel.nl
www.amnesty.nl
www.justitiaetpax.nl


"De werkelijkheid is wringend grijs"

Regisseur Boris Paval Conen over Exit: “We kunnen wel roepen: wie niet in Nederland thuishoort, moet weg, maar het is niet zo zwart wit. Het is wringend grijs. Je weet nooit honderd procent zeker of je iemand terecht uitzet of niet.” 

Bijzonder detail: “Het merendeel van de film speelt zich af op een paar vierkante meter van een gevangenisbus.” Het is geen verhaal over good-guys en bad-guys. Het gaat over twee partijen die door de omstandigheden gedwongen tegenover elkaar komen te staan.”